Training

De trainingen van Lamkje Jellema zijn erop gericht de doelen van de organisatie of het team optimaal aan te laten sluiten bij de talenten en competenties van de individuele medewerker. Kernbegrippen in de trainingen zijn communiceren, samenwerken en persoonlijke effectiviteit. In haar trainingen is er sprake van een iteratief proces van theorie en (eigen)praktijk en reflectie.

Om recht te doen aan bovenstaande uitgangspunten maakt zij de trainingen op maat voor specifieke doelgroepen. Deze kunnen zeer divers zijn. Enkele voorbeelden:

 • Een klantgerichte communicatie voor medewerkers bij een gezondheidscentrum.
 • Een training in het voeren van verzuimgesprekken voor leidinggevenden bij een productiebedrijf.
 • Een training ’professionalisering adviestaken HRM’  voor een groep P&O-adviseurs bij een organisatie die een cultuuromslag wil bewerkstelligen.
 • Een training ‘kwaliteitscoaching’ voor medewerkers bij een gemeente.
 • Timemanagementstrainingen voor diverse groepen P&O-adviseurs, managers en accountmanagers.
 • Een training gedragsgericht vragenstellen als basis voor het succesvol kunnen selecteren van nieuwe medewerkers voor middelmanagers in de zakelijke dienstverlening.

Thema’s die veelvuldig in haar trainingen aan de orde komen zijn:

 • Gespreksvaardigheden: het kunnen voeren van diverse professionele gesprekken zoals functionerings- en beoordelingsgesprekken, sollicitatiegesprekken, slechtnieuwsgesprekken, etc.
 • Leidinggeven:situationeel leiderschap, managementvaardigheden.
 • Omgaan met conflicten:onderhandelen en mediationvaardigheden.
 • Timemanagement.
 • Teambuilding.
 • Persoonlijke effectiviteit: feedback, intervisie, zelfreflectie.