Mediation

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met behulp van een neutrale, vakbekwame conflictbemiddelaar: de mediator. Vrijwel elke kwestie of geschil heeft een oplossing die aanvaardbaar is voor de betrokken partijen. Maar vaak zien zij de oplossing niet, doordat ze in het conflict verwikkeld zijn. Hulp van een mediator kan daarin verandering brengen.

Lamkje Jellema is als geregistreerd ADR mediator gespecialiseerd in het oplossen van conflicten in organisaties. Het kan daarbij zowel gaan om conflicten tussen individuen als om teamconflicten. Bij de teammediation gaat het zowel om het oplossen van de directe aanleiding van het conflict als om het  voorkomen van conflicten in het team in de toekomst. In dit soort trajecten is er daarom sprake van een mix van mediation, coaching en training.

Hoe werkt mediaton?

Aan het begin van het mediationtrajectspreken de partijen met elkaar af om te proberen de onderlinge verschillen gezamenlijk op te lossen. Dit wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst waarin o.a. staat dat twee belangrijke uitgangspunten van mediation geheimhouding en vrijwilligheid zijn. De geheimhouding komt in het gesprek aan de orde evenals de onafhankelijke en onpartijdig rol van de mediator.  Het mediation-proces is informeel en flexibel. De mediator is procesbegeleider en maakt desgewenst een verslag. De mediator brengt vastgelopen communicatie weer op gang en stimuleert de partijen tot overleg. Emoties en zaken worden gescheiden. De mediator kiest geen partij maar helpt bij het onderhandelingsproces. De belangen van de partijen en toekomstgerichtheid staan voorop. De mediator begeleidt de partijen bij het vinden van de eigen oplossing. De partijen bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet. Vaak levert dit een win-win situatie op. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst die door alle partijen wordt ondertekend. Bij teammediation is de werkwijze hetzelfde. Vaak wordt er door Lamkje Jellema een  co-mediator  ingeschakeld om meer recht te doen aan alle partijen en ondersteuning bij zorgvuldige verslaglegging.

Lamkje Jellema heeft met name ervaring in bemiddeling bij conflictsituaties tussen werkgever/leidinggevende en werknemer en samenwerkingsproblemen in teams en in re-integratiesetting.

Integriteitsfunctionaris

Als integriteitfunctionaris bij Saxion hogescholen bemiddelt Lamkje Jellema bij (dreigende) conflictsituaties en tracht vanuit een win-win gedachte recht te doen aan de belangen van de verschillende partijen.