Coaching

Individuele coaching 

Lamkje Jellema coacht mensen in organisaties bij uiteenlopende loopbaanvragen.

Voorbeelden daarvan zijn:

 • Het coachen van managers/medewerkers die een nieuwe functie hebben gekregen of functioneringsproblemen hebben.
 • Het coachen van mensen die op zoek zijn naar een nieuwe, andere functie
 • Het begeleiden bij een re-integratietraject.

De werkwijze is hierbij altijd dezelfde:

 • Er worden in samenspraak met de leidinggevende en de medewerker duidelijke doelen gemaakt over de opbrengst van het traject.
 • Er is sprake van een zorgvuldige intake waarbij zowel de coach als de gecoachte kunnen aftasten of er sprake is van een match.
 • Er worden duidelijke evaluatiemomenten afgesproken.
 • Zelfwerkzaamheid en zelfreflectie zijn belangrijke onderdelen in het traject.
 • Het traject is helder afgebakend in tijd en omvang.

Teamcoaching 

Lamkje Jellema begeleidt teams waarbij de vraagstelling zeer divers kan zijn.

Voorbeelden daarvan zijn:

 • Het begeleiden van nieuwe teams bij het formuleren van doelstellingen en afspraken.
 • Het in goede banen leiden van een ontwikkelingstraject van een team.
 • Het bevorderen van de onderlinge samenwerking van de teamleden.
 • Ook bij teamcoaching worden er altijd duidelijke afspraken gemaakt over afbakening in tijd en omvang.

Vertrouwenspersoon

Lamkje Jellema biedt als externe vertrouwenspersoon voor de JP van den Bent stichting  medewerkers de gelegenheid om op vertrouwelijke basis te spreken over zaken
waarbij zij het gevoel hebben niet terecht te kunnen bij collega’s of management.